Symposium
NORDISK KIRKEMUSIKKSYMPOSIUMDe nordiske symposiene arrangeres hvert fjerde år og går på omgang blant de nordiske landene. I nyere tid har symposiene vært arrangert disse stedene:

13 1982 Dk Aalborg

14 1986 No Oslo

15 1992 Is Reykjavik

16 1996 Sv Göteborg

17 2000 Fi Helsinki

18 2004 Dk Århus

19 2008 No Stavanger

20 2012 Is Reykjavik

21 2016 Sv Göteborg

22 2020 Fi Helsinki


Det 22. nordiske symposium finner sted i Helsingfors 10.13.9. 2020. Informasjon vil etter hvert bli publisert her

Copyright @ Nordisk kirkemusikkråd 2018